اهداف و چشم انداز

 

شرکت آرکا تجارت فیدار روانکار "توسعه همه جانبه و پایدار" را لازمه بالندگی و بقاء خود می‌داند. لذا جهت دستیابی به این مهم و در راستای جلب رضایت «مشتریان و سایر ذینفعان، مدیریت و کارکنان» اهداف و چشم‌انداز را بر اساس ارزشهای محوری سازمانی را تدوین نموده و دستیابی به الزامات مندرج در این اسناد را وظیفه خود می‌داند:

1- پیشرو در عرضه بهترین روانکارهای تخصصی خودرویی در کشور

2- افزایش مقبولیت و محبوبیت در میان مشتریان

3- کسب جایگاه معتبر در بازارهای بین‌المللی

4- ارتقاء فناوری و همگام با دانش روز

5- ارتقاء سطح رضایت مشتریان از طریق درک نیازها و انتظارات آن‌ها