روغن‌های گیربکس اتوماتیک خودروهای سنگین

ATF DEX-III

یک سیال انتقال نیروی اتوماتیک که برای استفاده در جعبه دند‌ه‌های 4 سرعته که با استاندارد General Motors سازگار هستند و جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و سنگین توصیه می‌گردد.

مشاهده جزییات 
ATF DEX-II

یک سیال انتقال نیروی اتوماتیک که برای استفاده در جعبه دنده خودروهای آمریکایی 3 سرعته و جعبه فرمان هیدرولیک انواع خودروهای بنزینی و دیزلی سبک و سنگین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مشاهده جزییات